top of page

 

About Kalico / Andanom Ni

 

We're a family business set up and run by Mother and Daughter, Judy and Ali, since 2014. We  specialise in the look of yesteryear for your home, both inside and out. If you're looking for Vintage, Retro or "Shabby Chic" accessories, wall hooks, drawer knobs, decorative cushions, French-chic or Rustic style furniture you'll soon discover that  Kalico  is the one stop shop for all your needs.

 

If you know someone that loves the Vintage look, we've  a selection of ideal gifts for the home, from hanging hearts and photo frames to birds, butterfly and bloom decorations and other home accessories. We have  doorstops as well as  decorative and "shabby chic" mirrors. Decorating your vintage style bathroom?  ...take a look at our Nautical theme accessories and we're bound to stock items that would be the perfect  fit ...and if you can't see it - just ask! (use the Contact Us page) 

All of our products are carefully  handpicked  and we're always on the look-out for those 'special somethings' - the things that just aren't available on the High Street - things that  would create that unique look you want in your home. We love looking at the lastest fashion and trends, whilst incorporating classic design at the same time.

 

Why not call in and see us at the Kalico shop ...we'd be pleased to meet you. Whether it's for Vintage, Retro, Shabby Chic, pre-loved or something that little bit different, we hope that you'll enjoy shopping with us ♥

Rydym yn fusnes teuluol sydd wedi ei sefydlu ac yn cael ei redeg gan fam a merch, Judy ac

Ali.

Rydym yn arbenigo mewn addurno eich cartref tu mewn a thu allan gyda naws y gorffennol.

Os ydych yn chwilio am ategolion ‘Vintage’, ‘Retro’ neu ‘Shabby Chic’ bachau wal, bwlynau

drws, clustogau addurniadol, dodrefn arddull gwledig, Kalico yw’r siop ar gyfer eich holl

anghenion.

Os ydych chi'n adnabod rhywun sy'n caru steil traddodiadol, mae gennym ddetholiad o

anrhegion delfrydol ar gyfer y cartref. O galonnau bach a fframiau, adar bach, addurniadau

blodau, pili-palod, drychau a mwy! Mae gennym ddigon o ategolion morwrol, anrhegion

bach, perffaith ar gyfer pen-blwyddi… os nad ydych yn gallu ei weld- dim ond gofyn ac fe

wnawn ein gorau i ddod o hyd iddo.

Mae ein holl gynnyrch wedi cael eu dethol ofalus ac rydym bob amser yn cadw ein llygaid ar

agor am bethau arbennig ac unigryw sydd ddim ar gael ar y stryd fawr. Rydym wrth ein bodd

yn edrych ar y ffasiwn ddiweddaraf a thueddiadau, wrth ymgorffori dylunio clasurol ar yr un

pryd.

Beth am alw heibio i'n gweld yn y siop Kalico ... byddem yn falch i gwrdd â chi. Boed yn

“Vintage”, “Retro”, “Shabby Chic”, uwch gylchu neu rywbeth ychydig yn wahanol, rydym yn

gobeithio y byddwch yn mwynhau siopa gyda ni ♥

              

                 Judy & Ali  

bottom of page